Мэдээ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lorem quam, adipiscing condimentum tristique vel, eleifend sed turpis. Pellentesque cursus arcu id magna euismod in elementum purus molestie.

ШУТИС-ийн 75 дахь удаагийн төгсөлт боллоо

May 02, 2016
Нэмсэн : Бадрах
Үзсэн : 0

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн 2015/16 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын бакалаврын 75, магистрын 37 да

Оюутнууд сургалтын төлбөрийн зээлд хамрагдах боломжтой боллоо.

Nov 15, 2015
Нэмсэн : Батмөнх
Үзсэн : 0

Засгийн газрын хуралдаанаар “Сайн оюутан” хөтөлбөрийг баталжээ.

Мэдээний гарчиг 13

Nov 15, 2015
Нэмсэн : Батмөнх
Үзсэн : 0

Lorem ipsum dolor sit amet, conssectfetufar adipiscing elit. Integer lorem quam, adipcing condimentum tristique.

Мэдээний гарчиг 12

Nov 15, 2015
Нэмсэн : Батмөнх
Үзсэн : 0

Lorem ipsum dolor sit amet, conssectfetufar adipiscing elit. Integer lorem quam, adipcing condimentum tristique.

Мэдээний гарчиг 9

Nov 15, 2015
Нэмсэн : Батмөнх
Үзсэн : 0

Lorem ipsum dolor sit amet, conssectfetufar adipiscing elit. Integer lorem quam, adipcing condimentum tristique.

Мэдээний гарчиг 8

Nov 15, 2015
Нэмсэн : Батмөнх
Үзсэн : 0

Lorem ipsum dolor sit amet, conssectfetufar adipiscing elit. Integer lorem quam, adipcing condimentum tristique.

Мэдээний гарчиг 7

Nov 15, 2015
Нэмсэн : Батмөнх
Үзсэн : 0

Lorem ipsum dolor sit amet, conssectfetufar adipiscing elit. Integer lorem quam, adipcing condimentum tristique.

Мэдээний гарчиг 6

Nov 15, 2015
Нэмсэн : Батмөнх
Үзсэн : 0

Lorem ipsum dolor sit amet, conssectfetufar adipiscing elit. Integer lorem quam, adipcing condimentum tristique.

Мэдээний гарчиг 5

Nov 15, 2015
Нэмсэн : Батмөнх
Үзсэн : 0

Lorem ipsum dolor sit amet, conssectfetufar adipiscing elit. Integer lorem quam, adipcing condimentum tristique.

Мэдээний гарчиг 4

Nov 15, 2015
Нэмсэн : Батмөнх
Үзсэн : 0

Lorem ipsum dolor sit amet, conssectfetufar adipiscing elit. Integer lorem quam, adipcing condimentum tristique.